Đặt một câu hỏi

Xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành 3.5 tấn Hyundai 3T5

xe tai 3.5 tan, xe tai 3 tan ruoi, xe tai 3 tan 5, xe tai 3500 kg
Xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành 3.5 tấn Hyundai 3T5