Đặt một câu hỏi

Xe tải iz49 Euro 4

Xe tải iz49 Đô Thành Euro 4